Verhuur & Tips

Nuttige tips

Zodra uw woning in de markt is gezet zullen er bezichtigingen plaats gaan vinden, zorg ervoor dat :
• De woning schoon is
• De koelkast leeg is
• De ramen gelapt zijn
• De bedden opgemaakt zijn
• De badkamer leeg en schoon

Geliberaliseerde huurwoning

Another Home Abroad vertegenwoordigd eigenaren alleen die in het bezit zijn van een geliberaliseerde huurwoning ook wel vrijesectorwoning genoemd.
U als verhuurder mag zelf de huurprijs bepalen. Het puntenstelsel, de maximale huurprijzen en de maximale huurverhoging gelden namelijk niet voor geliberaliseerde huurwoningen.

Aanvang huurperiode

Als de dag is aangebroken dat de huurder uw woning gaat betrekken zal Another Home Abroad een uitgebreid inspectierapport opmaken inclusief een fotoreportage om zo een volledig mogelijk beeld te krijgen van de situatie van de woning bij aanvang van de huurovereenkomst.

Tijdens sleuteloverhandiging/inspectie

• Zorg dat u persoonlijk aanwezig bent
• Zorg voor minimaal 2 sets sleutels
• Zorg voor Engelse gebruiksaanwijzingen van uw apparatuur welke makkelijk te downloaden op het internet is
• Zorg voor een persoonlijke welkomst briefje/ bloemetje/ flesje wijn werkt altijd voor goede relatie met uw huurder
Zorg voor een lijstje met tips m.b.t. apparatuur, vuilnisdagen, buurt info, de buren etc.

Tijdens huurperiode

Houd tijdens de huurperiode regelmatig contact met uw huurder. Het is gebleken dat uw huurder beter met uw woning omgaat. Uiteraard blijft Another Home Abroad uw aanspreekpunt voor eventuele vragen of het oplossen van kwesties met uw huurder.

Huurverhoging

Na één jaar mag u als verhuurder contractueel een huurverhoging doorvoeren aan de hand van cijfers die verstrekt worden door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Another Home Abroad zal u tijdig in kennis stellen wat de nieuwe huurprijs voor het komende jaar zal zijn.

Einde huurperiode

Na afloop van de huurovereenkomst zal er wederom een inspectie plaats vinden om de situatie te vergelijken en te beoordelen ten opzichte van de situatie bij aanvang. Eventuele schade, vermissingen, etc. kunt u verrekenen met de waarborgsom. Om leegstand te voorkomen zullen wij uw woning vanaf het moment dat de huurder de huurovereenkomst heeft beëindigd weer onder de aandacht brengen. De huurder is contractueel verplicht medewerking te verlenen bij bezichtigingen voor wederverhuur.

Verhuur & Tips

Nuttige tips

Zodra uw woning in de markt is gezet zullen er bezichtigingen plaats gaan vinden, zorg ervoor dat :
• De woning schoon is
• De koelkast leeg is
• De ramen gelapt zijn
• De bedden opgemaakt zijn
• De badkamer leeg en schoon

Geliberaliseerde huurwoning

Another Home Abroad vertegenwoordigd eigenaren alleen die in het bezit zijn van een geliberaliseerde huurwoning ook wel vrijesectorwoning genoemd.
U als verhuurder mag zelf de huurprijs bepalen. Het puntenstelsel, de maximale huurprijzen en de maximale huurverhoging gelden namelijk niet voor geliberaliseerde huurwoningen.

Aanvang huurperiode

Als de dag is aangebroken dat de huurder uw woning gaat betrekken zal Another Home Abroad een uitgebreid inspectierapport opmaken inclusief een fotoreportage om zo een volledig mogelijk beeld te krijgen van de situatie van de woning bij aanvang van de huurovereenkomst.

Tijdens sleuteloverhandiging/inspectie

• Zorg dat u persoonlijk aanwezig bent
• Zorg voor minimaal 2 sets sleutels
• Zorg voor Engelse gebruiksaanwijzingen van uw apparatuur welke makkelijk te downloaden op het internet is
• Zorg voor een persoonlijke welkomst briefje/ bloemetje/ flesje wijn werkt altijd voor goede relatie met uw huurder
Zorg voor een lijstje met tips m.b.t. apparatuur, vuilnisdagen, buurt info, de buren etc.

Tijdens huurperiode

Houd tijdens de huurperiode regelmatig contact met uw huurder. Het is gebleken dat uw huurder beter met uw woning omgaat. Uiteraard blijft Another Home Abroad uw aanspreekpunt voor eventuele vragen of het oplossen van kwesties met uw huurder.

Huurverhoging

Na één jaar mag u als verhuurder contractueel een huurverhoging doorvoeren aan de hand van cijfers die verstrekt worden door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Another Home Abroad zal u tijdig in kennis stellen wat de nieuwe huurprijs voor het komende jaar zal zijn.

Einde huurperiode

Na afloop van de huurovereenkomst zal er wederom een inspectie plaats vinden om de situatie te vergelijken en te beoordelen ten opzichte van de situatie bij aanvang. Eventuele schade, vermissingen, etc. kunt u verrekenen met de waarborgsom. Om leegstand te voorkomen zullen wij uw woning vanaf het moment dat de huurder de huurovereenkomst heeft beëindigd weer onder de aandacht brengen. De huurder is contractueel verplicht medewerking te verlenen bij bezichtigingen voor wederverhuur.