Verhuur & Belasting

Belastingen

Fiscaal gezien is het volgende van belang. De belastingdienst beschouwt de verhuurde woning in de regel als vermogen. De waarde van dit vermogen, verminderd met de schulden (hypotheek e.d.), wordt belast met 1,2% vermogensrendementsheffing volgens box 3.

 

Een en ander is gebaseerd op het uitgangspunt dat niet het daadwerkelijk behaalde rendement op het vermogen wordt belast maar een verondersteld rendement van 4%. Over deze 4% wordt 30% belasting (vermogensrendementsheffing) geheven (30% van 4% = 1,2%). De daadwerkelijke huuropbrengst is in box 3 dus niet van belang. Huurinkomsten behoeven niet te worden aangegeven.

 

Tijdelijke verhuur eigen woning
Wilt u uw woning tijdelijk verhuren omdat u korte tijd in het buitenland bent? Dan blijft uw woning ondanks de tijdelijke verhuur toch uw eigen woning. Dat betekent dat u ook voor de periode van de tijdelijke verhuur het volgende aangeeft:

 

• Het eigenwoningforfait
• De aftrekbare (hypotheek)rente en financieringskosten
• Eventuele betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming
• Daarnaast geeft u 70% van de ontvangen huur over de verhuurperiode aan als ‘Inkomsten uit tijdelijke verhuur’.

 

Ontvangen huren
De ontvangen huren is de door u berekende huurprijs, verminderd met de gemaakte kosten.
In de huurprijs mag u een vergoeding rekenen voor kosten die rechtstreeks samenhangen met de tijdelijke verhuur van de woning, bijvoorbeeld:
Gas- en elektriciteitsverbruik door de huurder
Aan de huurder verleende service, zoals schoonmaken en wassen
Advertenties en provisie
Onderhoudskosten, afschrijvingskosten en vaste lasten mag u niet aftrekken van de ontvangen huur.

Gemeentelijke belastingen

Zodra de huurder zijn intrek doet zal de huurder zich op het adres inschrijven en worden gemeentelijke heffingen door de gemeente direct bij de huurder in rekening gebracht.

Verhuur & Belasting

Belastingen

Fiscaal gezien is het volgende van belang. De belastingdienst beschouwt de verhuurde woning in de regel als vermogen. De waarde van dit vermogen, verminderd met de schulden (hypotheek e.d.), wordt belast met 1,2% vermogensrendementsheffing volgens box 3.

 

Een en ander is gebaseerd op het uitgangspunt dat niet het daadwerkelijk behaalde rendement op het vermogen wordt belast maar een verondersteld rendement van 4%. Over deze 4% wordt 30% belasting (vermogensrendementsheffing) geheven (30% van 4% = 1,2%). De daadwerkelijke huuropbrengst is in box 3 dus niet van belang. Huurinkomsten behoeven niet te worden aangegeven.

 

Tijdelijke verhuur eigen woning
Wilt u uw woning tijdelijk verhuren omdat u korte tijd in het buitenland bent? Dan blijft uw woning ondanks de tijdelijke verhuur toch uw eigen woning. Dat betekent dat u ook voor de periode van de tijdelijke verhuur het volgende aangeeft:

 

• Het eigenwoningforfait
• De aftrekbare (hypotheek)rente en financieringskosten
• Eventuele betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming
• Daarnaast geeft u 70% van de ontvangen huur over de verhuurperiode aan als ‘Inkomsten uit tijdelijke verhuur’.

 

Ontvangen huren
De ontvangen huren is de door u berekende huurprijs, verminderd met de gemaakte kosten.
In de huurprijs mag u een vergoeding rekenen voor kosten die rechtstreeks samenhangen met de tijdelijke verhuur van de woning, bijvoorbeeld:
Gas- en elektriciteitsverbruik door de huurder
Aan de huurder verleende service, zoals schoonmaken en wassen
Advertenties en provisie
Onderhoudskosten, afschrijvingskosten en vaste lasten mag u niet aftrekken van de ontvangen huur.

Gemeentelijke belastingen

Zodra de huurder zijn intrek doet zal de huurder zich op het adres inschrijven en worden gemeentelijke heffingen door de gemeente direct bij de huurder in rekening gebracht.