Verhuur aan expats

Huis verhuren aan expats

Expats zijn over het algemeen hoogopgeleide werknemers van internationale bedrijven. Talloze expats zoeken kwalitatief goede woonruimte in Amsterdam. Another Home Abroad zorgt ervoor dat wij uw huis verhuren aan deze expats.
Alvorens wij de huurder aan u voordragen vindt er een uitgebreide “huurderscheck” plaats zodat u er verzekerd van een betrouwbare huurder.

 

De “huurderscheck” bestaat uit de volgende onderdelen:
• Kopie arbeidscontract
• Kredietwaardigheid
• Authenticiteit van aangeleverde gegevens inclusief (internationaal) legitimatiebewijs

 

De reden dat expats hogere huurprijzen kunnen betalen heeft te maken dat zij veel financiële en fiscale voordelen ontvangen van de belastingdienst doordat zij mogelijk extra kosten maken, de zogenoemde extraterritoriale kosten. Bedrijven kunnen de expats een vrije (onbelaste) vergoeding hiervoor geven.

 

Tevens mogen bedrijven de expats 30% van hun loon, inclusief vergoeding, belastingvrij verstrekken. Deze regeling staat bekend als de 30%-regeling. Hiervoor is het niet nodig eventuele onkosten te bewijzen.

 

Another Home Abroad werkt binnen haar netwerk, dat wij de laatste 20 jaar hebben opgebouwd, nauw samen partijen die weten aan welke criteria zij dienen te voldoen alvorens een woning bij ons te mogen aanhuren.

 

Uw huis verhuren aan expats in Amsterdam gaat tevens gepaard met maximale digitale exposure op het internet. Uw verhuurmakelaar Another Home Abroad zorgt hiervoor door uw woning te plaatsen op de twee grootste onroerend websites van Nederland: Funda en Pararius.

Diplomatenclausule

Expats willen flexibel huren omdat zijn of haar werksituatie snel kan veranderen. Een diplomatenclausule is hierbij altijd een vereiste. Maar wat houdt dit in?
De huurder kan de huurovereenkomst tussentijds beëindigen indien de werkzaamheden van de bewoner wordt verplaatst naar een locatie die is gelegen verder dan 50 kilometer van het gehuurde en/of de bewoner ontslag neemt/ontslagen wordt.

Verhuur aan expats

Huis verhuren aan expats

Expats zijn over het algemeen hoogopgeleide werknemers van internationale bedrijven. Talloze expats zoeken kwalitatief goede woonruimte in Amsterdam. Another Home Abroad zorgt ervoor dat wij uw huis verhuren aan deze expats.
Alvorens wij de huurder aan u voordragen vindt er een uitgebreide “huurderscheck” plaats zodat u er verzekerd van een betrouwbare huurder.

 

De “huurderscheck” bestaat uit de volgende onderdelen:
• Kopie arbeidscontract
• Kredietwaardigheid
• Authenticiteit van aangeleverde gegevens inclusief (internationaal) legitimatiebewijs

 

De reden dat expats hogere huurprijzen kunnen betalen heeft te maken dat zij veel financiële en fiscale voordelen ontvangen van de belastingdienst doordat zij mogelijk extra kosten maken, de zogenoemde extraterritoriale kosten. Bedrijven kunnen de expats een vrije (onbelaste) vergoeding hiervoor geven.

 

Tevens mogen bedrijven de expats 30% van hun loon, inclusief vergoeding, belastingvrij verstrekken. Deze regeling staat bekend als de 30%-regeling. Hiervoor is het niet nodig eventuele onkosten te bewijzen.

 

Another Home Abroad werkt binnen haar netwerk, dat wij de laatste 20 jaar hebben opgebouwd, nauw samen partijen die weten aan welke criteria zij dienen te voldoen alvorens een woning bij ons te mogen aanhuren.

 

Uw woning verhuren in Amsterdam aan expats gaat tevens gepaard met maximale digitale exposure op het internet. Uw verhuurmakelaar Another Home Abroad zorgt hiervoor door uw woning te plaatsen op de twee grootste onroerend websites van Nederland: Funda en Pararius.

Diplomatenclausule

Expats willen flexibel huren omdat zijn of haar werksituatie snel kan veranderen. Een diplomatenclausule is hierbij altijd een vereiste. Maar wat houdt dit in?
De huurder kan de huurovereenkomst tussentijds beëindigen indien de werkzaamheden van de bewoner wordt verplaatst naar een locatie die is gelegen verder dan 50 kilometer van het gehuurde en/of de bewoner ontslag neemt/ontslagen wordt.